Pastel

Blue rocks

Vsevolod Yushakov

“Blue rocks”

Size: 29,7х42 см, pastel on paper

E-95 Highway

Vsevolod Yushakov

“E-95 Highway”

Size: 29,7х42 см, pastel on paper