Zhukov in 1945

Yuriy Vedernikov

“Zhukov in 1945”

Romantic realism

“Romantic realism”

Size: 100 х 200

Sweet home-ice expansess

Альберт Туманов

“Sweet home-ice expansess”

Size: 52x84 watercolor paint

Copy of reproduction Yu.Klever

Vsevolod Yushakov

“Copy of reproduction Yu.Klever”

Size: 53х45, paper, pastel

1

Albert Tumanov

“1”

1

Albert Tumanov

“1”

In far North sea

Альберт Туманов

“In far North sea”

Size: 59x57b watercolor painting

Copy of reproduction 2 Yu.Klever

Vsevolod Yushakov

“Copy of reproduction 2 Yu.Klever”

Size: 53х45, paper, pastel

2

Albert Tumanov

“2”