Zhukov in 1945

Yuriy Vedernikov

“Zhukov in 1945”

Sweet home-ice expansess

Альберт Туманов

“Sweet home-ice expansess”

Size: 52x84 watercolor paint

Copy ofthe reproduction painted by Yu.Clever "Lakhta. Fisherman's khutor"

Vsevolod Yushakov

“Copy ofthe reproduction painted by Yu.Clever "Lakhta. Fisherman's khutor"”

Size: 53х45, paper, pastel

In South Ural

Albert Tumanov

“In South Ural”

Size: 80 x 60, engraving

1

Albert Tumanov

“1”

1

Albert Tumanov

“1”

In far North sea

Альберт Туманов

“In far North sea”

Size: 59x57b watercolor painting

Copy of the reproduction painted by Yu.Clever "Autumn landscape. Evening"

Vsevolod Yushakov

“Copy of the reproduction painted by Yu.Clever "Autumn landscape. Evening"”

Size: 53х45, paper, pastel

Logging trucks

Albert Tumanov

“Logging trucks”

Size: 45 x 78, engraving